Sứ mệnh tầm nhìn

• Sứ mệnh Bình Định:
– Thi công nền móng công trình tại Việt Nam bằng công nghệ hiện đại, nhanh nhất, tốt nhất và cạnh tranh nhất làm hài lòng và đem lại niềm tin cho mọi công trình.
– Là vườn ươm cho sáng tạo, nổ lực và ý chí vươn lên của các tài năng Việt.

• Tầm nhìn Bình Định:
– Công ty Bình Định không ngừng xây dựng lực lượng lao động sáng tạo, phấn đấu để có được vị trí công ty xây dựng nền móng hàng đầu với công nghệ, thiết bị hiện đại, tính chuyên nghiệp và tinh thần Việt.