THI CÔNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Với nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, Công ty Bình Định tự hào được đóng góp sức mình trong việc thi công những công trình cầu đường, hạ tầng kỹ thuật của Tp. Hồ Chí Minh. Đặc biệt các công trình đã đưa vào sử dụng là một dấu ấn khẳng định sự đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật , tiến độ cho các công trình của công ty.