THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

STT Thiết bị Xuất xứ Tính năng kỹ thuật Số lượng
1 Vibro hammer TOMEN Nhật 40kW – 90kW 03 máy
2 Máy KODEN Nhật Đo độ nghiên của cọc 03 máy
3 Máy nén khí Nhật 7.5 – 10kg/cm2 15 máy
4 Máy sàng cát Nhật 60 ÷ 90m3/h 12 cái
5 Máy sàng cát Đức 200 ÷ 250 m3/h 10 cái
6 Phụ kiện phục vụ đổ bê tông Nhật, Việt Nam 20 bộ
7 Máy trộn dung dịch Nhật 20 m3/h 15 cái
8 Tank chứa Bentonite Nhật 25÷30 m3 70 cái
9 Tank chứa đất khoan Việt Nam 11 ÷ 15 m3 40 cái
10 Silô chứa Bentonit Việt Nam 60 m3 30 cái
11 Máy phát điện Nhật, US 250 – 300KVA 7 cái
12 Gàu cạp Nhật 600 – 1500 mm 10 bộ
13 Gàu khoan Việt Nam Þ600 -> Þ2000mm 150 cái
14 Ống vách Việt Nam Þ700 -> Þ2100mm 90 ống
15 Bơm hút đáy Nhật 45kW 10 cái
16 Bơm chìm Nhật 5.5 – 11kW 40 cái
17 Máy hàn Việt Nam 300 – 500A 20 máy
18 Máy bơm áp lực Nhật 7.5kW 10 máy
19 Máy uốn đai Việt Nam Þ18->Þ40 11 máy
20 Tôn kê lót đường Việt Nam 1.5m x 6m x 22mm 69 tấm
21 Máy trộn bê tông Việt Nam 180L-400l 17 máy
22 Cừ ván thép SP IV Korea 3000 tấn
23 Cừ ván thép SP III Korea 900 tấn
24 Thép hình Việt Nam H & I ( 300 ÷ 600 mm) 200 tấn
25 Máy khoan cắt bê tông các loại Nhật 8 cái
26 Xe vận chuyển đất Korea 05 chiếc
27 Máy toàn đạc Nhật 8 cái
28 Máy thủy bình Nhật 8 cái
29 Bộ thí nghiệm Bentonite USA 11 bộ
30 Công kho Việt Nam 20 Ft 20 cái
31 Công văn phòng Việt Nam 20 Ft 15 cái