Triết lý kinh doanh

Cùng với việc phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh. Hàng loạt dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và nhà ở đã được quy hoạch đầu tư. Đứng trước cơ hội đó, Bình Định đã nhanh chóng đầu tư để trang bị các máy móc thiết bị xây dựng hiện đại, thu hút nhân tài về làm việc để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu xây dựng những công trình quy mô lớn, độ phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao. Tuy nhiên,theo triết lý cốt lõi của Ban lãnh đạo cấp cao Công ty Bình Định, Bình Định không phát triển dàn trải mà tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nền móng như thi công cọc khoan nhồi, cọc barrett và tường vây cho các dự án lớn vì đối với các công trình xây dựng, việc thi công cọc khoan nhồi, cọc barrett và tường vây rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình cũng như uy tín của Chủ dầu tư.